Aanpak voor zeldzame ziekten toegelicht op symposium voor zorgverleners en patiënten – UZ Gent

Symposium op 10 juni

Het symposium geeft een overzicht van de huidige initiatieven rond zeldzame aandoeningen. Ze worden er ook getoetst aan de aanbevelingen van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen van de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre tegemoetgekomen wordt aan de noden van patiënten. Na afloop krijgen alle deelnemers de kans om van gedachten te wisselen met de experts die betrokken zijn bij de Europese Referentienetwerken (ERN) die vanuit het UZ Gent uitgebouwd worden.

Zaterdag 10 juni 2017
9.15-15.00 uur
De Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent

http://www.uzgent.be/nl/overuz/Paginas/Symposium-zeldzame-aandoeningen.aspx