Wetenschappelijke middag PMP in het EMC

https://www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/nieuws/2017/2017-03/waardering-voor-informatiemiddag-pmp-patienten/