dr. Victor Verwaal naar Aarhus University Hospital Denemarken

Tot onze grote spijt is dr. Victor Verwaal vertrokken uit Nederland.
Wij danken hem hier voor zijn enorme betrokkenheid en inzet.
Wij kunnen met geen pen beschrijven wat hij voor de patiënten betekend heeft en nog steeds betekent.

Hij is sinds dit jaar verbonden aan het Aarhus University Hospital: het academisch ziekenhuis van
de Universiteit van Aarhus in Denemarken.

Hij zal daar zorg dragen voor de behandeling van patiënten. Daarnaast zal hij daar het onderzoek
voortzetten naar HIPEC, PMP en uitgezaaide dikke darm kanker.
Daarnaast zal hij zich inzetten voor de realisering van een Scandinavisch netwerk van HIPEC centra.

Dr. Verwaal zal ook nauw contact onderhouden met de behandelcentra in Nederland: het Erasmus
MC Rotterdam (dr. Burger), Catharina ziekenhuis Eindhoven (dr. de Hingh), UMC Groningen (dr. Hemmer) en het UMC Utrecht (dr. Van Grevensteijn). Samen met deze centra zal ook onderzoek
opgezet worden.

Dr. Verwaal is intensief betrokken geweest bij de tot totstandkoming van deze website en hij blijft dan ook graag betrokken bij de PMP website.

Vragen aan hem kunt u hier op de website stellen,
en zullen aan hem doorgestuurd worden.